14 Mayıs 2012 Pazartesi


       ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Öğrenmeyi olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen, diğer bir ifade ile öğrenmeyi kolaylaştıran ya da zorlaştıran, yani öğrenmeye yardım eden veya engelleyen etkenler vardır. Bunlar öğrenenle, öğrenme yöntemleriyle, öğrenilecek malzemenin türü ve öğrenme ortamıyla ilgili etkenlerdir.

       ÖĞRENEN İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

  Öğrenme ile ilgili faktörler, öğrencinin iyi bir öğrenme yapabilmesi için sahip olması gereken özellikleri ifade eder. Bu özelliklerin başında türe hazır oluş gelmektedir.

   Türe özgü hazır oluş

   Türe özgü hazır oluş, öğrenecek olan organizmanın, istenilen davranış değişikliğini göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması demektir. Yani, öğrencinin tür olarak öğrenebilecek durumda olması demektir. Örneğin; papağana konuşmayı öğretebiliriz ama serçeye öğretemeyiz.

   Olgunlaşma

  Organizma türe özgü hazır oluş durumunda olabilir, ama, gerekli olgunluğa ulaşmamış ise yine öğrenemeyecektir. Davranışların öğrenilmesi için, organizmanın eğer belli bir olgunluğa gelişmişlik düzeyine ulaşmış olması gerekir. Olgunlaşma yaş açısından ve zeka açısından ele alınabilir:

   Yaş: İyi bir öğrenmenin olabilmesi için, organizmanın o davranışı öğrenebilmek için gerekli yaşa gelmiş olması gerekir.

  Zeka: Bazı kişiler yaş olarak olgunlaşmış olsalar bile öğrenemeyebilirler. Çünkü; zihinsel açıdan yeterli olgunluğa ulaşamamış olabilirler.

   Genel uyarılmışlık hali ve kaygı

   Uyarılmışlık düzeyi bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesi olarak anlaşılabilir. Herhangi bir öğrenmenin olabilmesi için bireyin uyarılmışlık haline gelmesi gereklidir. Uyarılmışlığın azı da çoğu da öğrenmeyi zorlaştırır. İyi bir öğrenmenin meydana gelebilmesi için uyarılmışlık düzeyinin orta düzeyde olması gerekir.

   Kaygının öğrenmeye etkisi genel uyarılmışlık düzeyine benzerdir. Orta düzeyde bir kaygı duymak öğrenmeyi kolaylaştırır ve teşvik eder.

      Eski yaşantılar

    Öğrenmenin meydana gelebilmesi için, diğer şartların yanı sıra uygun önbilgilerinde bulunması gerekir. Yani işi öğrenmeyi kolaylaştıracak başka bilgilere sahip olduğunda öğrenme kolaylaşır. Tabi ki bunun terside doğrudur. Kişi öyle bilgilere sahip olabilir ki o bilgilere sahip olmak yeni bilgiler edinmesini zorlaştırabilir. Buna öğrenmede aktarma veya transfer denir. Eğer önceden edinilmiş olan bilgiler yeni bilgilerin edinilmesini kolaylaştırıyorsa buna olumlu aktarma, zorlaştırıyorsa olumsuz aktarma denir.

     Güdü( motivasyon )

   Güdü organizmayı harekete geçiren durumdur. Organizmanın öğrenmeye güdülenmiş olması onun öğrenmesini kolaylaştırır.

      Dikkat

   Bilincin belli bir noktada toplanmasıdır. Öğrenmenin iyi olabilmesi için öğrencinin derse karşı dikkatli olması gerekir. Bu da pekiştirme ve kaygılandırma yoluyla güdüleyerek sağlanabilir.

         Öğrenme yöntemi ile ilgili faktörler    

   Öğrenmeyi etkileyen diğer bir faktör grubu da öğrenmenin nasıl gerçekleştirildiğidir.öğrenme yöntemleri çeşitli açılardan sınıflandırılabilir.

   Öğrenmeye ayrılan zaman

   Öğrenmeye ayrılan zaman dikkate alındığında, öğrenme yöntemlerinin aralıklı çalışma ve toplu çalışma şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Aralıklı çalışma ilgili konunun her gün veya haftada tekrar edilmesi, derse sistematik bir şekilde çalışılması anlamına gelir. Toplu çalışma ise derse sadece sınav zamanı çalışmayı ifade eder.

   Daha sonra işe yaramayacağı düşünülen konuların söz konusu olduğu yüksek not almanın çok önemli olduğu durumlarda toplu çalışma daha iyidir.Ama öğrenilen bilgi hayat boyu kullanılacak ise not almak değil öğrenmek birinci planda geliyorsa aralıklı çalışmak daha iyi sonuç vermektedir.

   Öğrenilen konunun yapısı

Ele alınan konunun yapısına göre öğrenme yöntemleri parçalara bölerek çalışma ve bütün halinde çalışma olarak ikiye ayrılır. Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişmektedir. Konunun çok bütünleşmiş olduğu parçalara bölündüğünde parçaların yeniden birleştirilebilmesi için çok çaba harcamanın gerektiği durumlarda bütün halinde çalışmak daha yararlı görünmektedir. Ancak genel olarak eğitim sistemleri parçalara bölerek öğrenmenin kolay ve uygun olduğu konu ve dersler içermektedir. Burada önemli olan konunun bütünü hakkında bir fikir edinerek hangi noktaya kadar parçalanmasının uygun olacağına karar vermektir.

  Öğrencinin aktif katılımı

 Öğrencinin aktif veya pasif oluşu dikkate alındığında öğretim yöntemlerini dinleme-okuma-yazma-anlatma şeklinde bir dizi üzerinde yerleştirilebilir. Dinleme durumunda öğrenci pasif bir durumdadır, anlatmada ise aktif durumdadır. Anlatma yöntemine doğru gidildikçe öğrenme artmaktadır. Yazma geribildirim sağlamadığı için anlatmadan daha az öğrenmeye yol açar. Dolayısıyla iyi bir öğrenmenin gerçekleştirilmesi için önce dinlemek, sonra okumak, sonra yazmak ve en sonra anlatmak en iyi öğrenme yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır.

  Geribildirim

  Öğrenme yöntemi olmamakla beraber bu bağlamda vurgulanması gereken diğer bir nokta öğrenme sonucunun hemen bilinmesidir. Başka bir ifadeyle iyi bir öğrenmeni gerçekleştirilmesi için öğrencini öğrenip öğrenmediği veya ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir. Sınıf ortamından örnek verilecek olursa öğrenci sınava girmişse sınav sonucu en kısa zamanda öğrenmelidir ki doğdu cevaplayıp cevaplamadığını test edebilsin. Eğer sonuç hakkındaki bilgi hemen sağlanmazsa öğrenci ne yazdığını unutur ve yazdıklarını test edemez.Kaynakça


BACANLI, H. (EYLÜL 2011). ANKARA: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK.

YEŞİLYAPRAK, B. (ŞUBAT 2011). ANKARA: PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK.LİNKLER

1.      Öğrenmeyi etkileyen faktörleri burada daha ayrıntılı bulabilirsiniz.

2.      Öğrenmeyi etkileyen fizyolojik etkenleri bulabilirsiniz.

3.      Öğrenme nedir? Öğrenmeyi etkileyen faktörler nelerdir? burada bulabilirsiniz.

4.      Öğrenmeyi etkileyen iç ve dış faktörleri burada bulabilirsiniz.

5.      Öğrenmeyi Etkileyen Etmenleri burada bulabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder